Het is zeer belangrijk om de sterke en zwakke punten van de onderneming in kaart te brengen, in het bijzonder om deze te integreren in de waardering van de onderneming en om de elementen te identificeren die bij de onderhandelingen moeten worden gebruikt.  
   Deze analyse maakt het ook mogelijk om de uit te voeren prioritaire acties te definiëren, door de sterke punten te benutten en oplossingen te vinden voor de zwakke punten.
   De check-up zal met name betrekking hebben op de volgende gebieden:  
   •  Motivatie en verwachtingen

   •  Markt- en bedrijfsstrategie

   •  Financiële staten

   •  Businessplan

   •  Personeel en organisatie

   •  Productie installaties/gebouwen

   •  Computer- en digitale technologie

   •  Juridische elementen

   •  Kwaliteit, veiligheid en milieu