Het is zeer belangrijk om de sterke en zwakke punten van de target onderneming in kaart te brengen, in het bijzonder om deze te integreren in de waardering van de onderneming en om de elementen te identificeren die bij de onderhandelingen kunnen worden gebruikt.
De sterkte- en zwakteanalyse maakt in principe deel uit van de due diligence.
Lees meer over  due diligence.