Dealsuite overnamebarometer H1-2022

Lichte stijging van het aantal aan- en verkooptransacties in het Verenigd koninkrijk in het KMO segment (omzet tussen 1 en 200 miljoen pond)

 

Na het bewogen jaar 2021 kende ook het jaar 2022 een turbulente start. Veel Covid-beperkingen werden opgeheven, wat resulteerde in een herstellende fusie- en overnamemarkt. De oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende stijging van de inflatie en de rente zorgden echter voor enige onzekerheid in de markt. De stijging van de inflatie en de rente had een negatief effect op de verkoopprijzen, maar door de grote vraag in de markt is de gemiddelde betaalde EBITDA-multiple slechts licht gedaald.

Na een sterke stijging van het aantal deals in 2021 is er  nu een vertraging van de markt. In H1-2022 was er nog een lichte stijging van 4% in het aantal buy-side transacties en een stijging van 7% in het aantal sell-side transacties.


De verdeling in H1-2022 over de sectoren wordt geïllustreerd in figuur 2. Er is een aanzienlijke daling van het percentage transacties in de sector zakelijke dienstverlening. In H2-2021 werd 25% van alle deals in deze sector gesloten. In H1- 2022 is dit percentage met 4% gedaald tot in totaal 21%.

Het percentage overnames in de sector Agri & Food is verdubbeld van 2% in H2-2021 naar 4% in H1-2022. Verder is de procentuele verdeling van de transacties in H1-2022 vergelijkbaar met de verdeling van H2-2021 met een maximaal verschil van 1.

In H1-2022 nam de gemiddelde omvang opnieuw toe. In H2-2021 had 38% van de transacties een omvang van meer dan 5 miljoen. In H1-2022 had meer dan de helft (55%) van de transacties een omvang van meer dan 5 miljoen.

bron: insights.dealsuite.com - UK deal barometer