Het wordt moeilijker een bedrijf in moeilijkheden te saneren via een overname.

Een Europees arrest stelt dat een overnemer al het personeel met volle rechten mee moet overnemen, daardoor wordt het moeilijker een bedrijf in moeilijkheden te saneren via een overname.

De wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO), de WCO 3-constructie, werd een decennium geleden in het leven geroepen. Dankzij deze wetgeving kon een deel van de activiteiten en het bijbehorende personeel worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De rest bleef bij het noodlijdende bedrijf, dat meestal failliet ging.

Volgens het Europees Hof van Justitie botst deze richtlijn met deze die de rechten van werknemers beschermt bij de overdracht van een onderneming. De overnemer moet al het personeel overnemen.

Dit is problematisch gezien de werknemers nu in dienst blijven van een bedrijf dat toch failliet gaat, en dan verliezen de werknemers sowieso hun verworven rechten. Hierdoor zou deze interpretatie van het Europees Hof een omgekeerd effect kunnen hebben op een richtlijn die bedoeld was om de rechten van de werknemers te vrijwaren.

Bron : Knack.be