Is 2021 een goed jaar om uw bedrijf te verkopen?

Recente cijfers van Mergermarket in 2020 tonen aan dat de overnamemarkt een eindspurt heeft ingezet, waardoor een zeer moeilijke eerste helft van het jaar eindigde in een flinke groei in het vierde kwartaal. Is dit een voorbode voor een goed M&A jaar in 2021?

Mergermarket, een toonaangevende leverancier van data en inlichtingen over de M&A markt, publiceerde dat in het 4de kwartaal wereldwijd de grootste kwartaalwaarde werd gerealiseerd sinds 2007. In de eerste jaarhelft van 2020 was er nog een daling in dealwaarde van 6,6% te noteren. Door de Covid-crisis daalde in dezelfde periode het aantal deals met 15,5%. De tweede jaarhelft was dus beduidend beter.

Zal dezelfde trend zich voorzetten in 2021?

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het marktsentiment goed zit.

1. Veel geld in de markt

Er zijn nog steeds heel wat spelers (concurrenten, private equity spelers, family offices, MBI- kandidaten) op de markt die uitkijken naar interessante opportuniteiten.

Gezien de lage intrestvoeten op kapitaal, is er nu nog steeds veel geld beschikbaar dat wacht om geïnvesteerd te worden in bedrijven. De zoektocht naar hoger rendement is reëel. Daarnaast is een bedrijf overnemen redelijk interessant gezien de lage intrestvoeten.

Men kan niet uitsluiten gezien de Covid-crisis, dat de banken enige voorzichtigheid aan de dag leggen en misschien een hogere eigen inbreng vragen of extra waarborgen. Alles hangt natuurlijk af van de reputatie van de kandidaat-koper bij de bank.


2. Het aantal overlaters stijgt

Reeds meer dan 10 jaar voert de overheid campagnes om KMO-bedrijfsleiders bewust te maken op tijd na te denken over de opvolging van hun bedrijf. De demografische cijfers tonen aan dat het aantal bedrijfsleiders op pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren blijft toenemen.

Breng daarom uw onderneming op de markt op het moment dat u het goed stelt (positief ingesteld en drive) en uw bedrijf ook (mooie resultaten en groei).

Deze Covid-crisis zet sommige KMO-bedrijfsleiders sneller aan om hun bedrijf over te laten. Het is soms de crisis te veel. Laat het niet zover komen.


3. Prijzen Ok?

Er zijn momenteel voor het Belgische KMO-segment nog geen indicaties voorhanden dat de prijzen gedaald zijn in 2020. Indien uw bedrijf een belangrijke impact heeft gehad van de Covid-crisis is het sowieso geen goed plan om het bedrijf te verkopen.

Maar heel wat sectoren hebben zich minstens weten te handhaven of hebben een sterke groei gekend in 2020. Voor deze ondernemingen is er geen enkele reden waarom er een prijsimpact zou zijn. Eerder het tegendeel is waar. Deze bedrijven hebben kunnen bewijzen dat ze bestand zijn tegen de crisis en tegelijk staan er waarschijnlijk meer kandidaat-overnemers te drummen om een “deal” af te sluiten. Dit argument zou eerder een indicatie zijn om de overnameprijzen stabiel te houden, of in het beste geval zelfs licht te doen stijgen. 

Kortom, indien uw onderneming niet of nauwelijks heeft geleden onder de huidige Covid-crisis en u wenst te voorkomen dat 2021 het jaartje te veel wordt, dan zijn de marktomstandigheden gunstig om een succesvolle overname te realiseren. Het is zeker niet uitgesloten dat verschillende kandidaat-overnemers zich aandienen en een goede prijs betalen.