Is het nu het moment om je bedrijf te verkopen?

Je was bezig met de verkoop van je bedrijf. Zet je hiermee door? Of stop je best met het traject?

Je was de nodige voorbereidingen aan het treffen om je bedrijf over te laten. Wat doe ik nu? In eerste instantie hangt het natuurlijk af van de motieven waarom je de verkoop van je bedrijf overweegt. Gaat het over overmacht (vb. ziekte, overlijden) dan is er dikwijls weinig alternatief dan door te zetten met het verkooptraject.

Is er eerder sprake van geen opvolging, leeftijd, het beu zijn, iets anders willen doen,….dan kan het nuttig zijn om de overname even in de koelkast te stoppen of juist niet.

De voornaamste afweging is. Is mijn business geimpacteerd geweest door de corona crisis?

Is je business maximaal één trimester getroffen geweest, dan zou je kunnen de overname verzetten op het moment dat je kan aantonen dat effectief de business terug aantrekt (lees : op het zelfde niveau terug is van vóór de crisis). Je kan eventueel ook overwegen om het verkooptraject even uit te stellen tot 2021.

Indien de zaken meer dan één trimester onderhevig zijn geweest aan de crisis, dan wordt het verkooptraject beter stop gezet. Leg eerder de focus op het veerkrachtig maken van je onderneming en eens terug de cijfers “on track” zijn, kan de draad van het verkooptraject terug opgepikt worden.

Blijft daarentegen de business goed draaien. De cijfers blijven stabiel of tonen zelfs een groei, dan is er wel degelijk reden om de overname verder te zetten. Er zijn waarschijnlijk minder overnamedossiers op de markt en het zou juist kunnen dat jouw dossier juist meer aandacht krijgt. Door juist aan te tonen dat je bedrijf zelfs in tijden van crisis, standhoudt is het zelfs niet uitgesloten dat je een goede overnameprijs kan bedingen. We mogen niet vergeten dat er nog altijd veel geld in de markt aanwezig is dat zoekt naar investeringsopportuniteiten.

Maar zal er geen grote impact zijn op de overnameprijzen?

De termijn is momenteel nog kort om dit juist in te schatten. Bevragingen hierover zijn in de meeste gevallen gebaseerd op “verwachtingen”.

Een korte poll georganiseerd door de Vlerick Business School tijdens de presentatie van de M&A Monitor 2020, geeft aan dat 86% van de respondenten (actoren binnen de Belgische overnamemarkt) een daling van de prijzen verwacht. 42% van de deelnemers aan de poll, verwachten een daling tussen de 10 en 20%.

 

Binnen enkele maanden zal er effectief kunnen vastgesteld worden of dit effectief zo is. Maar is je bedrijf zonder kleerscheuren uit de crisis gekomen of zelfs groeicijfers toont, is het zeker niet uitgesloten dat de impact op de prijs nihil zal zijn. Zelfs in tegendeel…