Overzicht van de bedrijfsoverdrachten in België

"Het aantal transmissies per jaar wordt in België niet echt gestructureerd gemeten. Dankzij de jaarlijkse M&A Monitor rapporten van de Vlerick Business School en het Sowaccess jaarverslag over de transmissies in Wallonië, is het echter mogelijk om een goed overzicht te krijgen van de Belgische markt", legt Marc Van Damme, partner in de Corporate Finance divisie van RSM Belgium, uit.

 


Bron: Vlerick M&A Monitor 2020

Deze studies tonen aan dat de multiples tot 2018 gestaag toenamen. Sinds 2019 is de stijging van de multiples echter aan het vertragen. In Nederland bleek ter vergelijking al dat de multiples in de eerste helft van 2020 gedaald zijn met ongeveer 5%.

Het is duidelijk dat de multiples enorm variëren afhankelijk van de omvang van de onderneming en de sector waarin het bedrijf actief is. Bijvoorbeeld, bedrijven met een hoge EBITDA zijn de farma, de gezondheidszorg en de technologie (gemiddeld tussen 8,1 en 9,4). Omgekeerd zijn de multiples in de bouw, logistiek en de detailhandel een stuk lager (tussen 4,8 en 5,8). 

Ongeacht de multiples, is het nu nog het moment om je onderneming te verkopen?

Ja, als de beweegredenen gerechtvaardigd zijn en op voorwaarde dat het bedrijf niet of nauwelijks heeft geleden onder de crisis die we doormaken. Er zijn bedrijven die blijven goed presteren, zelfs in tijden van crisis. Daarnaast is er op dit moment veel cash beschikbaar. Veel investeerders zijn op zoek naar aantrekkelijke targets in een periode van lage rente.

Zij doen uiteraard een beroep op banken om een groot deel van hun overname te financieren. Maar in een derde van de gevallen wordt ook aan de verkoper gevraagd om een verkoperslening toe te kennen.

Wat zijn de gevolgen van de Covid-crisis voor de verkoop- en overnamemarkt?

Cijfers tonen al aan dat er dit jaar minder transacties zullen afgesloten worden. Het is zeer waarschijnlijk dat het due diligence-onderzoek grondiger zal zijn, dat banken meer garanties zullen eisen en dat de aanvragen voor vendorkrediet en/of earn-out-kredieten zullen toenemen.

Zullen de overnamedossiers nog steeds de aandacht van toekomstige kopers trekken?

"Ja" antwoordt Marc Van Damme. "Gezien het feit dat er minder acquisitiedossiers op de markt zijn, zullen interessante bedrijven met sterke financiële resultaten veel meer aandacht krijgen. En in deze gevallen zal er niet  noodzakelijk, zoals verwacht, sprake zijn van een prijsdaling", concludeert hij.

Bron: https://www.beci.be/nl/2020/11/13/overzicht-van-de-bedrijfsoverdrachten-in-belgie/