Veel kleine overnames creëren meer waarde

Bedrijven die regelmatig en systematisch overnames van bescheiden omvang realiseren boeken betere resultaten voor de aandeelhouders.

Een studie uitgevoerd door McKinsey trachtte een antwoord te vinden op de vraag: Welk type van fusies en overname-activiteiten creëren het meeste waarde voor de aandeelhouders?

Hieruit blijkt duidelijk dat bedrijven die zorgen voor een hele reeks van kleine overnames over een periode van een aantal jaar meer toegevoegde waarde creëren. Dat is te verkiezen boven eenmalige big bang transacties.


Uit het onderzoek blijkt ook dat deze bedrijven meestal ook een organisatorische structuur hebben opgebouwd om een overname te managen en tot een goed einde te brengen.


Bron : McKinsey