Voor de koper is het hoofddoel van het due diligence-onderzoek (boekenonderzoek): het verminderen en beheersen van de risico's die verbonden zijn aan de transactie, het verschaffen van een onafhankelijke en gedetailleerde beoordeling aan de koper van de onderneming, en het onderzoeken van het mogelijke bestaan van verborgen verplichtingen of onvoorziene kosten.
Indien RSM Belgium de overlater begeleidt tijdens de overname, dan zijn de voornaamste activiteiten: het opzetten van de dataroom, het beantwoorden van de vragen tijdens het boekenonderzoek, en het coördineren van de due diligence.
Soms is het aangewezen dat de overlater, alvorens de overnamemarkt op te gaan, een  vendor due diligence  onderzoek laat uitvoeren. Dit komt neer op een pre-boekenonderzoek.
Een vendor due diligence is als het ware een kritische analyse van het bedrijf en geeft een inzicht in wat men goed doet, wat men minder goed doet en wat men niet doet.
Indien een potentiële koper op de hoogte is dat er een onafhankelijke vendor due diligence heeft plaatsgevonden, heeft dit een positief effect op het vertrouwen.  
RSM Belgium kan u hierin de nodige ondersteuning bieden
Lees meer over due diligence.