Een overname realiseren is een hele onderneming op zich en houdt heel wat risico’s in.
Meestal gaat een overname gepaard met een serieuze financiële investering en worden de andere risico’s bij voorkeur tot een minimum herleid.
Daarom is het  essentieel om risico's te identificeren en te beheren en onaangename verrassingen, prijscorrecties en geschillen te voorkomen.
RSM Belgium helpt u bij het identificeren en beoordelen van de risico's verbonden aan de overname. Deze ondersteuning kan verricht worden in onder meer de volgende domeinen: