Fase 1: Analyse van het externe groeiproject en identificatie van potentiële targets
  • Inzicht in de externe groeistrategie
  • Analyse van het target, haar markten en ontwikkelingsperspectieven
  • Uitwerking van de nodige kenmerken van targets in lijn met de groeistrategie
Fase 2: Voorbereiding van de aanpak om de targets te benaderen
  • Voorbereiding van de argumentatie
  • Voorbereiding van een algemene vragenlijst
Fase 3: Directe benadering van de bestuurders van de geïdentificeerde targets
Twee opties zijn mogelijk:
  • Het versturen van een gepersonaliseerde "persoonlijke en vertrouwelijke" brief aan de bestuurders van de geïdentificeerde bedrijven
  • Organisatie van ontmoetingen met de bestuurders van de targets 
Fase 4: Algemene due diligence
RSM Belgium stelt een algemene check-up op om een beter inzicht te krijgen in het management, de markten, de financiële situatie, de risico's,.. van de target.
Fase 5: Samenbrengen en presenteren van de verschillende betrokken partijen
RSM Belgium faciliteert de contacten, stelt de leiders van beide partijen voor op een tripartiete bijeenkomst en neemt deel aan de  daaropvolgende vergaderingen.