Een succesvolle onderhandeling is gebaseerd op verschillende aspecten: zich voorbereiden, de verschillende stappen van de onderhandeling vastleggen in de tijd en de uitwisseling van informatie beheren. 
Daartoe moet de koper eerst over voldoende sleutelinformatie beschikken. RSM Belgium ondersteunt u om deze inlichtingen te identificeren en te verzamelen. 
Informatie zoals de sterke en zwakke punten van de over te nemen onderneming, historische financiële gegevens, groeipotentieel, risico's, businessplannen,… zijn essentieel voor een succesvolle onderhandeling.