De verschillende stappen van een due diligence onderzoek zijn:
 • Bepalen van de belangrijkste stappen samen met de opdrachtgever (klant, directiecomité, raad van bestuur,…) en de bijbehorende rapporten definiëren
 • De scope van het due diligence-onderzoek bepalen
 • Een kalender vastleggen
 • Het voorbereiden en ondertekenen  van de opdrachtbevestiging 
 • Het uitvoeren van de opdracht 
 • Het voorbereiden van het verslag 
 • Het concluderen (voortzetting of beëindiging van de transactie, aanvullende informatie aanvragen) 
Daarnaast moet ook het kader voor de financiële due diligence worden vastgesteld:
 • Belangrijkste financiële documenten nakijken (aandachtspunten en moeilijkheden)
 • Essentiële financiële parameters en cashindicatoren controleren
 • Algemene en financiële organisatie doorlichten
 • Kwaliteit en juistheid van financiële gegevens beoordelen: financiële informatie crosschecken door middel van audits
 • Buitenbalansverplichtingen analyseren
 • Businessplan kritisch doorlichten