Overnamemarkt in België : Prijzen komen tot stilstand

Voor het eerst in zes jaar blijkt uit de M&A Monitor van de Vlerick Business School dat de overnameprijzen in 2018 niet meer over de ganse lijn stijgen.

Jaarlijks worden alle actoren actief op de overnamemarkt bevraagd. Voor het afgelopen jaar zijn de voornaamste conclusies :

- Over alle overnamesegmenten heen wordt gemiddeld 6,5 keer de EBITDA-waarde (d.i. de operationele kasstroom) betaald.

(EV = Enterprise Value)

- Over de nabije toekomst heerst er vooral voorzichtigheid: slechts 40% verwacht een verdere toename van het aantal transacties; 38% denkt dat het aantal deals
        zich stabiliseert en 22% voorspelt zelfs een daling.

- Verdere groeimarge wordt nog waargenomen in het segment van de kleinere ondernemingen met een waarde van minder dan 1 miljoen €. De concurrentie in het
        segment van middelgrote transacties (tussen 5 en 50 miljoen) is groot, waardoor veel geïnteresseerde kopers uitwijken naar het kleinere dealsegment waar er
       wel nog voldoende aanbod is.

- Gemiddeld wordt 31% van het overnamebedrag met eigen vermogen gefinancierd.

- Bij 1 op 3 overnames wordt gevraagd aan de overlater om een vendor loan toe te kennen, waarbij een deel van de betaling uitgesteld en gespreid wordt over
        meerdere jaren.

- In 25% van de overnames wordt een stuk gefinancierd door de overlater via een earn-out, waarbij een deel van de betaling afhankelijk is van de toekomstige
        prestaties van het overgenomen bedrijf.


Bron : M&A Monitor