Heeft u de beslissing genomen om uw bedrijf te verkopen?
De overdracht van uw bedrijf is waarschijnlijk de belangrijkste transactie van uw leven. Het is dan ook zeer belangrijk om uw bedrijf op een professionele manier te presenteren. Dit trekt mogelijke kopers aan.
Een goed ogend en inhoudelijk sterk verhaal, in vakjargon een informatiememorandum genoemd, is een eerste visitekaartje naar potentiële overnemers.
Het informatiememorandum geeft een objectief overzicht van uw bedrijf met zijn sterke en zwakke punten. Het verhaal dient wervend te zijn, waardoor zoveel mogelijk kandidaat-kopers aangezet worden om een aantrekkelijke bieding neer te leggen.