Een overname realiseren (bijvoorbeeld een concurrerent) vraagt veel tijd en aandacht. Om een dergelijk traject tot een goed eind te brengen, zijn er heel wat stappen te zetten. 
U hebt natuurlijk nog een eigen business te runnen en daar dient ook alle aandacht naartoe te gaan.
Daarom is het van belang zich te laten bijstaan door “professionals” die hun ervaring in overnames kunnen aanwenden. 
Opmaken van analyses, verwerken van informatie, uitvoeren van boekenonderzoek, monitoren van de onderhandelingen, ondersteunen bij de opmaak van de contracten,… zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die een specifieke kennis en vaardigheid vragen.

RSM Belgium kan deze coördinerende rol op zich nemen en er mede voor zorgen dat een goede deal gerealiseerd wordt.