Om een correcte en realistische waardering mogelijk te maken, is het noodzakelijk om te vertrekken van gegevens die zo goed mogelijk de economische realiteit van het bedrijf weerspiegelen. Deze inzichten kunnen verkregen worden aan de hand van de volgende inlichtingen:
Jaarrekeningen
In principe is deze informatie altijd beschikbaar, maar meestal is deze onvoldoende om een volwaardige waardering op te maken.
Proef- en saldibalans en analytische boekhouding
De meer gedetailleerde proef- en saldibalans geven een diepgaander inzicht in de verschillende kosten- en inkomstenrekeningen. Daarom verschaffen deze zeer waardevolle informatie voor de opmaak van een waardering. Ìngeval er verschillende productlijnen of business areas zijn, is een analytische boekhouding een waardevol element.
Management reporting
Tussentijdse rapportering kan eveneens een bijkomende troef zijn in de finetuning van de cijfers.  
Business plan
Hoe meer inzicht men kan verschaffen in de toekomst, hoe meer onderbouwd de waarderingsoefening wordt. Bij de opmaak ervan wordt immers altijd uitgegaan van een aantal assumpties.
Lijst niet-recurrente opbrengsten en uitgaven
Een inzicht hebben in éénmalige uitgaven of inkomsten, is ook zeer belangrijk om een juist beeld te hebben van de economische realiteit van het bedrijf.
Deze opbrengsten of uitgaven kunnen soms een zeer grote impact hebben op de waardering van uw bedrijf. Daarom het belang van deze reflectie.
Sterke en zwakke punten
Denk na wat de sterke en zwakke punten van uw bedrijf zijn, maar bekijk dit vanuit het standpunt van een potentiële overnemer.