De waarde elementen van uw bedrijf worden in de eerste plaats bekeken vanuit het standpunt van de potentiële overnemer. Het is de overnemer die zal bepalen welke elementen voor hem van doorslaggevend belang zijn om een bepaalde (meer)prijs neer te tellen.
De parameters die steeds terugkeren zijn:
Stevige EBITDA
Jaar na jaar aantonen dat het operationeel resultaat (EBITDA) minstens stabiel is en liefst stijgend, geeft veel comfort aan de potentiële overnemer. Toekomstige resultaten worden hierdoor in zekere mate voorspelbaar.
Overtollige cashpositie
Het is met de overtollige cash die de operaties jaarlijks genereren, dat de terugbetaling van de overnameprijs kan gebeuren. Hoe hoger de jaarlijkse overtollige cashpositie, hoe hoger bijgevolg de overnameprijs.
Niche-activiteit
Wat zijn uw “unique selling arguments”? Waarmee distantieert u zich van de rest? Hoe unieker uw positie, des te meer waarde uw bedrijf zal hebben in de ogen van een overnemer.
Groeipotentieel
Een overnemer is gericht naar de toekomst. Hoe sterker u kan aantonen, door businessplannen, toekomstige projecties van de sector,… dat uw activiteit een toekomst heeft, des te meer kandidaten zich zullen aandienen als potentiële overnemer. Hoe meer kandidaten, hoe hoger men uw bedrijf zal inschatten.
Team van deskundigen
Een bedrijf dat gefundeerd is op een competent team, heeft een sterke troef. Het creëert niet noodzakelijk een rechtstreekse meerwaarde op de waarde van het bedrijf, maar een “one man show” duwt sowieso de waarde van de onderneming naar beneden.
Operationele efficiëntie
Gedocumenteerde en gestroomlijnde processen, certificeringen, krachtige tools,… dragen bij tot een sterk imago. Dit wordt als positief gepercipieerd door potentiële overnemers, die dit zeker naar waarde zal inschatten.