Als u een activiteit wilt kopen of verkopen, helpen wij u de geschatte waarde van uw bedrijf te bepalen. 
Let op: vaak is er een verschil tussen de waarde van een bedrijf en de aankoopprijs/verkoopprijs.
Wanneer de waarde van de onderneming wordt berekend, betekent dit niet dat de verkoopprijs vaststaat. Een waardering wordt bekomen op basis van een calculatie en is eveneens gebaseerd op bepaalde assumpties. Een verkoopprijs daarentegen is een resultaat van onderhandelingen. Beide trajecten lopen niet altijd gelijk.
Bij onderhandelingen spelen naast de cijfers en de waarde nog andere factoren een rol, zoals het aantal potentiële kopers, groeipotentieel, marktsentiment,…
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de onderhandelingen uitmonden in een “fair deal”, waar zowel de koper als de verkoper zich in kunnen vinden.