De methode moet worden geselecteerd volgens de activiteit en de context. RSM Belgium helpt u de waarderingsmethoden te analyseren en de juiste methode uit te kiezen. De meest voorkomende methoden zijn:
  • Eigen vermogen benadering :  Deze waarderingsmethode gebeurt op basis van de boekhoudkundige gegevens. Aangezien de boekhouding aan historische waarde gevoerd wordt, moeten de activa aangepast worden aan de marktwaarde.
  • Vrije cashflow benadering De waarde van het bedrijf wordt op basis van de toekomstige cash flows berekend.  M.a.w. de waardering is gebaseerd op voorspellingen van hoeveel geld het bedrijf in de toekomst gaat verdienen.
  • Multiples benadering : Bij het waarderen op basis van multiples gaat men een bedrijf waarderen op basis van een multiple op het resultaat. Met een ‘multiple’ wordt de ratio tussen ondernemingswaarde en een kengetal van de winst-en-verliesrekening bedoeld, zoals ondernemingswaarde/bedrijfsresultaat (vb. 5 maal EBITDA).
  • Specifieke benaderingen  Bepaalde sectoren hebben een benadering eigen aan de sector, dan “focust” de waardering zich op de omzet en/of andere elementen.
Bij de analyse van de resultaten van de onderneming worden er correcties toegepast op de resultaten voor niet-recurrente kosten/opbrengsten. Tenslotte moet met de financierbaarheid rekening gehouden worden. Is de waarde, die men uitkomt bij de waardebepaling, van die aard dat financiële instellingen/banken bereid zijn om de overname te financieren?